Концепція та завдання

 Спеціалізований навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад «Лілея» Святошинської районної  в місті Києві державної адміністрації є правонаступником дошкільного навчального закладу № 816, який був відкритий в 1991році. Навчально-виховний комплекс “дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад “Лілея” функціонує з вересня 2001 року, а з 01.09.2005р. заклад освіти було реорганізовано в спеціалізований навчально-виховний комплекс з поглибленим вивченням англійської мови.

 

Вся діяльність педагогічного колективу спеціалізованого навчально-виховного комплексу «Лілея»  спрямована на забезпечення прав дошкільників та учнів на якісну дошкільну та початкову освіту, організацію їх навчально-пізнавальної діяльності, збереження та зміцнення здоров’я, становлення і розвиток особистості, організацію науково-методичної роботи з педкадрами та співпрацю освітнього закладу із сім’єю, формування всебічної інтелектуально розвиненої, високоморальної особистості з національною самосвідомістю, пошук, навчання, виховання та розвиток обдарованих та здібних дітей шляхом загальноосвітньої та спеціальної підготовки через поглиблене навчання; прилучення дітей до скарбниці національних, духовних і етнічних цінностей, в ім"я збагачення інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України.
 
Основні завдання, над якими буде працювати навчальний заклад:
 
1. Модернізація змісту освіти в проекції її на європейський рівень.
2. Продовження роботи щодо створення належних умов для здобуття якісної освіти кожній дитині дошкільного та шкільного віку.
3. Орієнтація освітньо-виховного процесу на особистісно орієнтоване навчання і виховання, забезпечення потреб особистості у самовизначенні та самоствердженні.
4. Формування і розвиток соціальнозрілої, творчої особистості, почуття національної самосвідомості, створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.
5. Вивчення і впровадження в освітньо-виховний процес інноваційних та інформаційно комунікаційних технологій. 
6. Створення оптимальних умов для розвитку професійної компетентності педагогічних працівників щодо інноваційного пошуку та експертної діяльності.