Мережа

 Дошкільний навчальний заклад забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від двох до шести-семи  років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, програми виховання і навчання дітей віком від 2 до 7 років "Дитина".

   Порядок приймання та відрахування дітей дошкільного віку, умови збереження за дитиною дошкільного віку місця у навчальному закладі визначаються положенням про дошкільний навчальний заклад. 

 В навчальному закладі функціонують 2 ясельні групи,   6 дошкільних груп.
Загальна кількість дітей раннього та дошкільного віку становить близько 222 особи.
 

 ЩО ДАЄ ДИТИНІ ДИТЯЧИЙ САДОК?

- Досвід самостійності (одягання, роздягання, посильна допомога дорослим).
- Досвід контактів з однолітками, який формує вміння домовлятися, враховувати чужу думку, усвідомлювати і відстоювати свою точку зору.
- Засвоєння законів існування в дитячому колективі.
- Розвиток потреби турбуватися про оточуючих, переживати за успіх спільної справи.
- Навички регуляції  своєї поведінки,  розвиток самоконтролю і навичок планування діяльності,  вміння враховувати вимоги дорослого.
- Підготовка дитини  до навчання в школі.