Працюємо за програмою «Росток»

 

     Є такий мудрий вислів: » Розкажи – і я забуду, покажи – і я запам`ятаю, зацікав – і я навчуся». Саме такий підхід і передбачається за проектом «Росток».
    Головне завдання проекту - дати дитині всебічний розвиток, виховати творчу особистість. За допомогою діяльнісного методу,  діти шукають шляхи вирішення поставлених проблем і від цього  отримують  задоволення.  Знання,   здобуті  власною працею, засвоюються найкраще. За програмою «Росток» використовуються особливі підручники. Вони цікаві тим, що на їх сторінках діти можуть малювати, розв`язувати задачі, виконувати безліч різноманітних завдань, навчаються граючись.
     Програма  створена  для  навчання  кожного, незалежно від рівня розвитку  дитини, за  принципом    «Мінімакс»: є стандарт-мінімум, який може засвоїти кожна  дитина, і є достатня  кількість   матеріалу для дітей, які можуть засвоїти більше. Діти з задоволенням розв`язують рівняння, задачі, обчислюють приклади, знайомляться з величинами. В основі вивчення найважливіших питань програми 1 класу є встановлення взаємозв’язків між частиною і цілим. Цікавими є уроки – тренінги, де вчитель стає диригентом, завдання якого вміло переключати і концентрувати увагу учнів.
      Робота за проектом «Росток» це:
- задоволення  від пошуку  шляхів вирішення поставлених  проблем;
- оволодіння способами дії з різноманітним  навчальним матеріалом;
- набуття  досвіду подолання навчальних труднощів;
- розширення сфери спілкування в процесі вирішення навчальних завдань;
- формування активної пізнавальної позиції, самостійності;
- розвиток здатності виконувати більш складні завдання у майбутньому;
- сприяння розвитку креативних здібностей та інтелектуального задоволення.

                                                 Наталія Андрусенко, вчитель початкової школ