Психологічний супровід

 Робота практичного психолога в навчальному закладі спрямована на:

 Психологічний супровід адаптації першокласників, новоприбулих дошкільників та учнів 4 класу до переходу в середню школу.
 
 Проведення комплексного соціально-психологічного моніторингу розвитку особистості та здійснення необхідної корекції відхилень у її розвитку.
 
 Психологічний супровід дітей з проявами обдарованості.
 
 Забезпечення психологічної компетенції учасників навчально-виховного процесу, сприяння інноваційній діяльності педагогів, пов’язаній з впровадженням особистісно  орієнтованих технологій
 Психолог Овсієнко С.В. систематично проводить соціально-психологічні дослідження за опитуваннями  батьків, моніторинги, склала цікаві аналітичні звіти з актуальних проблем /наприклад: готовність старших дошкільників до навчання в школі, рівень освітніх послуг, задоволеність практикою роботи з батьками/, написала Програму психологічного супроводу учнів 4 класу на етапі переходу до середньої школи та ін. Також, надає фахову індивідуально корекційно – відновлювальну та розвивальну допомогу на психологічний запит.
 
  
 
 
 

 Поради психолога
 

Піскова терапія – унікальна можливість для дослідження внутрішнього світу дитини