Робота з батьками

 Усвідомлюючи роль сучасного навчально-виховного  закладу як посередника між родиною і широким світом, адміністрація закладу, педагогічний колектив докладають чимало зусиль для створення необхідних умов, що сприяють всебічному розвитку особистості, саме популяризації умов освітньо-виховного процесу в нашому закладі, створюють постійно позитивний імідж, впроваджуючи найрізноманітніші форми роботи з батьками. 

Форми роботи з батьками вихованців