Мережа та програми

 Початкова школа СНВК «Лілея» здійснює процес навчання на базі дитячого садка в режимі школи повного дня: з 8.00 до 18.00 годин. В чотирьох початкових класах навчається 118 учнів.

 Заклад освіти забезпечує розвиток основних компетентостей учнів початкової школи, їх здатності до критичного мислення, творчості, креативності, вміння вчитися. 

 Педагогичний процес в нашому закладі базується на засадах особистісно орієнтованої моделі освіти, відповідно до індивідуальності кожного учня та вихованця. Основою виховного процесу є загальнолюдські цінності, повага до рідної мови, держави, культури, виховання патріотизму, плекання українською ідентичності та шанобливого ставлення до довкілля. У закладі освіти панує атмосфера довіри, доброзичливості, взаємодопомоги і підтримки. Особлива увага надається створенню сучасного освітнього середовища, новітнім інформаційно-комунікаційним технологіям.      Педагогіка партнертсва в нашому освітньому закладі грунтується на любові і повазі до особистості, спілкуванні, взаємодії та співпраці педагогів, батьків і здобувачів освіти. Наші вчителі є фаховими модераторами, мудрими наставниками, партнерами в індивідуальній освітній траєкторії розвитку дитини.

 Програми, за якими працюють 1-2 класи

Типова освітня програма ЗЗСО 1-го ступеня для 1-2 класів розроблена під керівництвом Савченко О.Я

Освітня програма СНВК "Лілея" розроблена відповідно до Закону України "Про освіту", постанови КМУ "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти" від 21.02.2018 року №87, наказу МОМ України від 21.03.2018 року № 268 "Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів ЗЗСО"

Програми, за якими працюють 3-4 класи

Типова освітня програма ЗЗСО 1-го ступеня, з поглибленим вивчення іноземної мови, затвердженої назом МОНУ від 20.04.2018 року №407

Освітня програма для 3-4 класів СНВК "Лілея" розроблена відповідно до Закону України "Про освіту", постанови КМУ від 20.04.2011 року №462 "Про затвердження Державного початкової загальної освіти", наказу МОНУ від 20.04.2018 №407 "Про затвердження Типової освітньої програми ЗЗСО 1-го ступеня"